น่ารู้ไว้


 นำเรื่องที่น่ารู้ ใช้กับชีวิตประจำวัน


เรื่องใกล้ตัว.....เรื่องที่ต้องรู้ และอาจต้องปฏิบัติ

                                                                                                                                   
   
                                                                        
เริ่มด้วยเรื่องการ ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน๊ต ใช้สื่ออนไลน์ ในสังคมไอที มีเรื่องที่จะต้อง คอยห่วงใยตัวเอง เกี่ยวกับการโพสข้อความต่าง ๆ หรือโพสรูปที่ถ่ายมา นำรูปคนอื่น หรือเอามาจากที่อื่น โพสให้เพื่อน ๆ ดู เพื่อสนุก เพื่อโชว์ฝีมือ แต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นการละเมิดสิทธิ์กับบุคคลอื่น ทั้งที่โดยเจตนา หรือจงใจแบบที่เรียกว่า .....เกรียน.....


พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

มีข้อบัญญัติ ที่ต้องคิดก่อนทำ หรือคิดก่อนโพส

- โพสรูปทำให้ผู้อื่นเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- โพสข้อความให้ผู้อื่นเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ยังมีบทบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องอีก ทั้งทางแพ่ง ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย และรับโทษทางอาญา หรือข้อหาหมิ่นประมาท ตามมา  

                                                                                                                                  มีเรื่องที่ควรรู้ไว้ อาจเกิดกับตัวเอง หรือคนใกล้เคียง จะได้แนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้ได้ เป็นเรื่องของการชดเชย ใช้ค่าเสียหายให้กับจำเลย ที่ถูกจับผิดตัว หรือที่เรียกว่าแพะ ต่อมาสามารถพิสูจน์ ว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ได้ถูกคำพิพากษาต้องโทษ ไปแล้ว

พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

  1. ค่ารักษาพยาบาล และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่จำเป็น
  2. ค่าตอบแทนกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
  3. ค่าขาดประโยชน์ ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ และ
  4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
        ผู้เสียหาย หรือทายาทของผู้เสียหาย(กรณ๊ผู้เสียหายตาย) ต้องยื่นคำขอ ด้วยตนเองภายใน 1 ปี นับแต่วันผู้เสียหายรู้ได้ถึงการกระทำผิด ต่อคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

( ติดต่อขอรับที่ กระทรวงยุติธรรม )


                                                                                                                                      
              
                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

add comments.