วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

พักสายตา...กับ วันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์

วงจร ชีวิต
ตามนั้น.....แล
ความสุข ในบ้าน ...ปลายชีวิต
ถึงลำบาก ยากไร้ จะสู้ทน
ดวงใจ ที่เปี่ยมล้น แห่งความสุข
ทุกข์ เป็นความชินชา สุข เรามีให้กัน จากรอยยิ้ม
สงกรานต์ ชีวิต
เราจักต้อง..มี วัน แบบนี้
วัน ที่ ใคร ๆ ก็อยาก มี
ยิ้ม พิมพ์ ใจ บ่งบอก ความสุข

คาระวะ ผู้สูงอายุ ทุกท่าน