วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผ่านปีใหม่

                    ผ่านพ้น วันปีใหม่ มาได้วันเดียว ตื่นขึ้นมาวันนี้ ทราบข่าว จาก แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง แจ้งให้ทราบถีง....การสิ้นพระชนม์ ของ สมเด็จพระพี่นางเธอ ฯ เมื่อเวลา 2.54 น. .....ขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจ ไว้ให้แก่แผ่นดิน.....ขอพระองค์จงสู่สุขคติเทอญ.                                               ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

                                      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
                                               กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 


          

บันทึกเมื่อ.....2 มกราคม 2551.....เวลา 9.30 น.
          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

add comments.